top of page

Elling Ellingsen – The Shipping Entrepreneur

Författare:
Thomas Taro Lennerfors

Inbunden

Utgiven: 2016-11

Antal sidor: 222

Vikt: 830 gram

Den dramatisk berättelsen om en redares uppgång och fall – och väg tillbaka. Elling Ellingsen (1942–2015) började sin karriär till sjöss, gick iland och byggde ett företag baserat på sjöfartskunnande. Kärnan var transportlösningar för skogsindustrin, men han satsade även på bland annat kryssningsfartyg och oljetankers. Boken sätter in Ellingsens entreprenörskap i ett sammanhang av allt från oljekriser till finanskriser. (Boken är skriven på engelska.)

 

Thomas Taro Lennerfors är docent vid Uppsala universitet och har tidigare skrivit om Stena, Saléninvest, Nordström & Thulin,

Argonaut, ICB och Frontline.

Svenskt flyg under kalla kriget

Författare: Lennart Andersson, Michael Fredholm, Mats Hugosson, Christer Lokind, Per-Göte Lundborg, Thomas Magnusson, Simon Olsson

Inbunden

Utgiven: 2016-08

Antal sidor: 256

Vikt: 1 250 gram

Under det kalla kriget hade Sverige ett av världens största flygvapen. Det bestod nästan enbart av svenska stridsflygplan. Men hur såg egentligen den svenska krigsplanen ut?

 

Kartor och grafik skildrar i detalj hur luftkriget över Östersjön skulle ha utkämpats. Dramatiska incidenter i luften visas i unika bilder och du får även veta sanningen om de polska tavelförsäljarna.

Om svensk underrättelsetjänst

Författare: Jan-Olof Grahn

Inbunden

Utgiven: 2016-05

Antal sidor: 330

Vikt: 700 gram

Hur tänker man inom svensk underrättelsetjänst? Vad är det man sysslar med inom tjänstens olika delar? Jan-Olof Grahn går ingående igenom olika aspekter av underrättelsetjänstens verksamhet, från hoten under kalla kriget till dagens IT-angrepp och terrororganisationer.

 

Jan-Olof Grahn var chef för FRA:s militärt inriktade verksamhet under senare delen av kalla kriget och åren därefter.

Den hemliga svenska krigsplanen

Författare: Bengt Wallerfelt

Inbunden

Utgiven: 2016-03

Antal sidor: 312

Vikt: 1060 gram

För första gången avslöjas den hemliga svenska krigsplanen från kalla kriget. Spännande grafik, kartor och foton visar ett dramatiskt förlopp: från den första sovjetiska anfallsvågen över Torne älv, via kraftfulla svenska motanfall vid Kalixlinjen och senare Bodens fästning, fram till slutstriden vid Kinnekulle! En bibel för alla som är intresserade av militärhistoria.

Utan rätt att dö – en armenisk historia

Författare: Zori Balayan

Översättare: Hans Magnusson

Inbunden

Utgiven: 2016-01

Antal sidor: 300

Vikt: 650 gram

Boken skildrar armeniernas historia genom en familjs öden. Kärnan i berättelsen är en sons sökande efter sin far, som försvann i Gulag. Under sökandet får han för första gången lyssna till moderns minnen från de sibiriska fånglägren. Skildringen tar oss från 1800-talets Tsarryssland, via folkmordet på armenierna, Stalinrättegångarna, andra världskriget och fram till Armeniens självständighet 1991.

Drömmen om stormakten

Författare: Börje Magnusson, Jonas Nordin

Inbunden

Utgiven: 2015-11

Antal sidor: 288

Vikt: 1 330 gram

Ingen har betytt så mycket för bilden av den svenska stormakten, dess städer och slott, som Erik Dahlbergh. Han påbörjade 1661 det svindlande projektet att avbilda sevärdheter från alla delar av Sverige. Den ambitiösa satsningen resulterade i verket Suecia antiqua et hodierna, "Det forna och nuvarande Sverige", med en stor mängd planscher som återutgivits under århundraden. 

Terrorn

Författare: Gunnar Artéus

Inbunden

Utgiven: 2015-05

Antal sidor: 136

Vikt: 340 gram

Den dramatiska historien om Terrorn, det skede under franska revolutionen som brukar kallas skräckväldet. Boken skildrar revolutionens händelseförlopp från 1789 fram till den våldsamma kulmen 1794.

Gunnar Artéus, professor i historia, beskriver Terrorns huvudpersoner, Robespierre, Danton, Saint-Just med flera, och både kända och okända offer porträtteras.

 

Den stora armén

Författare: Bo Hugemark, Olof Santesson m fl.

Inbunden

Utgiven: 2015-04

Antal sidor: 559

Vikt: 1 310 gram

Under kalla kriget hade Sverige en av de större arméerna i världen. I ett skarpt läge hade landet kunnat mobilisera uppemot 800 000 soldater.

Miljontals svenskar kom genom åren att få en i förväg bestämd roll i detta väldiga krigsmaskineri. Den stora armén presenterar i detalj hur armén var organiserad, hur den var utrustad och beväpnad och hur den skulle ha fungerat i krig.

Militära ledare under kalla kriget

Militära ledare

Författare: Bertil Wennerholm, Kent Zetterberg (red.)

Inbunden

Utgiven: 2015-01

Antal sidor: 360

Vikt: 1 040 gram

De spelade huvudrollerna under en dramatisk tid i Sveriges historia, det kalla kriget. Överbefälhavarna, generalerna och amiralerna, vilka var de egentligen? Hur påverkade de historien? Kalla krigets svenska försvarsmakt var enorm. Miljoner svenskar utbildades för krigsuppgifter och fullt mobiliserad skulle försvarsmakten ha uppgått till runt 800 000 soldater.

 

Du gamla, Du fria – Moderat utrikespolitik från Högerparti till Alliansregering

Författare:
Ann-Sofie Dahl

Häftad

Utgiven: 2014-09

Antal sidor: 184

Vikt: 260 gram

Hur ska vi förstå Moderaternas utrikes- och säkerhetspolitik? I Alliansregeringen har utrikes- och försvarspolitiken varit i moderata händer, så även under Bildtregeringen på 1990-talet. Partiet har en lång tradition av utrikespolitisk aktivism, från krigsårens Finlandssolidaritet till Ukrainakrisen 2014. 

 

Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik, skriver ofta i Svenska Dagbladet.

Svenska sjömanstatueringar

Författare: Mirja Arnshav (red.)

Inbunden

Utgiven: 2014-07

Antal sidor: 184

Vikt: 952 gram

Varför tatuerar man bilden av en gris på just vänster fot? Vad betyder egentligen ett tatuerat ankare? Hur ser man om en fullriggare är en äkta sjömanstatuering?

De svenska sjömännens klassiska bildvärld är full av magiska symboler, skepp och marina föremål. Dessutom myllrar den av mer eller mindre glömda referenser till populärkulturen, inte minst den amerikanska.
 

Boken tar dig med till de suggestiva hamnkvarteren, de seglande skeppen och en till stora delar försvunnen värld.

 

Vasa (ryska)

Författare: Fred Hocker

Språk: Ryska

Översättare: Alexej Smirnov

Inbunden

Utgiven: 2014-07

Antal sidor: 212

Vikt: 1 200 gram

Den ryska versionen av den stora boken om skeppet Vasa: skeppsbygget, katastrofen, bärgningen. Boken presenterar mängder av ny kunskap om Vasa. Unika fotograferingar och historiska rekonstruktioner har gjorts speciellt för boken. Vasamuseet besöks varje år av över 120 000 ryska turister. Boken är skriven av museets forskningschef Fred Hocker och översatt av Alexej Smirnov.

DC-3:an. Kalla krigets hemlighet

Författare: Christer Lokind

Inbunden

Utgiven: 2014-05

Antal sidor: 184

Vikt: 952 gram

Historien behöver skrivas om! Den DC-3:a som sköts ner av sovjetiskt jaktflyg i juni 1952 hade ett hemligt uppdrag som var betydligt mer provocerande än vad som hittills har framkommit. När även en svensk Catalina senare sköts ner blev relationen mellan Sverige och Sovjet frostig. Detta är historien om svensk dramatik i skuggan av Koreakriget och kampen mellan de nya supermakterna.

Fritz von Dardel och Kungl. Svea livgarde

Författare: Johan Engström, Staffan Marelius, Carl Magnus Pontén, Thomas Roth, Urban Schwalbe, Sven Tiberg, Henrik von Vegesack

Inbunden

Utgiven: 2013-12

Antal sidor: 240

Vikt: 866 gram

Stockholm hade på 1800-talet en starkt militär prägel. Det som idag är Östermalm rymde flera regementen, och Gärdet var ett övningsfält där man stundtals sköt med kanoner. Främst bland regementena i staden var Kungl. Svea livgarde. Från 1837 var officeren och konstnären Fritz von Dardel verksam vid Svea livgarde, som han skildrade i ett stort antal bilder. I kretsen kring kung Karl XV och gardesofficerare utspelade sig ett uppsluppet nöjesliv med militära inslag. Dardel fångar det militära livet i Stockholm med drastisk humor, ofta ömsint, ibland med ironi.

Garderad neutralitet. Förberedelser för svenskt västsamarbete i krig – en kommenterad forskningsöversikt

Författare: Louise Hugemark Malmström

Häftad

Utgiven: 2014-01

Antal sidor: 132

Vikt: 226 gram

Vet vi idag sanningen om Sveriges samarbete med västmakterna under kalla kriget? Efter två decennier av svensk debatt och forskning kring neutraliteten är förvånansvärt mycket oklart. Framför allt går tolkningarna isär. Hur var det egentligen med Sveriges neutralitet och var gick gränsen för samarbetet med västmakterna? Boken är en kommenterad forskningsöversikt skriven av Louise Hugemark Malmström inom ramen för forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK).

Kyrkornas hemligheter

Författare: Ann Catherine Bonnier, Ingrid Sjöström  m.fl.

Inbunden

Utgiven: 2013-10

Antal sidor: 255

Vikt: 1 460 gram

Ett verkligt praktverk i stort format om de svenska kyrkorna. Kyrkorna bär på hemligheter. Likt dolda tecken finns de där: symbolerna, de glömda betydelserna, minnena och spåren av människor och deras liv under tusen år. Landets ledande experter har valt ut det bästa och mest spännande av det du kan hitta i kyrkorna. Upplev katedraler och märkvärdiga kyrkor runt om i landet, legendariska helgon och återupptäckta relikgömmor, glimrande altarskåp och svindlande höga stenvalv.

T-kontoret. Svenskt spioneri under kalla kriget

Författare: Sam Nilsson

Inbunden

Utgiven: 2013-07

Antal sidor: 334

Vikt: 688 gram

En bok som öppnar dörren till en hemlig värld, den svenska spionverksamheten under kalla kriget. Och dess legendariska T-kontor. Hur såg samarbetet med västmakterna ut? Hur gick det till och vilken omfattning hade det?Boken presenterar även ett unikt bildmaterial, spionkartor och hemligstämplade dokument. Vad betyder egentligen alla tecken, koder och signaturer?

Gustav III:s hov

Författare: Gunnar Artéus

Inbunden

Utgiven: 2013-06

Antal sidor: 160

Vikt: 362 gram

Gustav III är känd som få svenska kungar, men samtidigt är han till väsentliga delar skymd för eftervärlden, ibland vantolkad. I boken Gustav III:s hov reviderar och kompletterar professor Gunnar Artéus bilden av kungen, hans tid, hans omgivning och i synnerhet det hov han omgav sig med. Boken skildrar Gustav III:s hov, en grupp unga människor, i fest och i vardag, i nöjen och i allvar. Och i kärlek, den famösa sedeslösheten. Boken sätter inte minst nöjeslivet i ny belysning. Artéus värderar och delvis omvärderar tidigare synsätt.

Gustaviansk människosyn

Författare: Gunnar Artéus

Inbunden

Utgiven: 2013-04

Antal sidor: 142

Vikt: 284 gram

Gunnar Arteus, professor emeritus i historia, närmar sig kretsen kring Gustav III med hjälp av brev, dagböcker och memoarer. Hur värderas olika mänskliga egenskaper? Hur bör en människa vara och inte vara? Kungen själv uppskattar tapperhet och nit, men också ömhet. Allmänt föraktade är egenskaperna högfärd, egennytta och häftighet i humöret. Författaren bygger sin beskrivning på ett omfattande material: ett rikt persongalleri möter läsaren.

Fästpunkt 1

Stockholm – Örlogsstaden

Författare: Magnus Anderberg, Richard Areschoug, Carl Olof Cederlund m.fl.

Inbunden

Utgiven: 2012-11

Antal sidor: 278

Vikt: 1 070 gram

En stor och rikt illustrerad bok som guidar till Stockholm som marin stad. Staden var en (delvis hemlig) örlogsbas från 1520-talet ända fram till 1969. Den marina närvaron satte sin prägel på staden. Boken innehåller hundratals unika bilder och utförliga kartor: den siste amiralens bostad, skeppsvraken runt holmarna (svenska linjeskepp och ryska galärer!), de kända namnen på Galärvarvskyrkogården, örlogsskepp byggda i Stockholm, örlogsbesök genom tiderna, från ryska tsarer i lustjakter via sovjetiska ubåtar till engelska hangarfartyg. En unik Stockholmsbok!

The Odyssey of Cossack Flags

Författare: Yurii Savchuk

Språk: Engelska

Häftad

Utgiven: 2012-05

Antal sidor: 144

Vikt: 636 gram

En presentation på engelska av ett unikt kulturarv: de bevarade kosackfanor som på märkliga vägar har hamnat på Armémuseum i Stockholm. De erövrades först av polackerna i Kiev och fördes till Warszawa, varifrån de togs av svenskarna till Stockholm, allt under loppet av ett decennium på 1650-talet. Idag betraktas de som viktiga symboler för den ukrainska staten med betydelse för den ukrainska identiteten. Boken har tillkommit genom ett svenskt och ukrainskt forskningssamarbete.

Under däck. Mary Rose, Vasa, Kronan

Författare: Katarina Villner

Inbunden

Utgiven: 2012-03

Antal sidor: 224

Vikt: 1 096 gram

Under däck handlar om liv och död, strapatser och människoöden på tre berömda skepp. Kung Henrik VIII:s mäktiga skepp Mary Rose förliste när det avvärjde ett franskt försök att invadera England 1545. Vasa sjönk i Stockholms hamn på sin jungfruresa 1628. Regalskeppet Kronan exploderade under ett av Östersjöns största sjöslag 1676. En värld från det förflutna stiger till ytan. I temauppslag och sprängskisser får vi följa med ombord.

Vasa. A Swedish Warship

Författare: Fred Hocker

Språk: Engelska

Inbunden

Utgiven: 2011-11

Antal sidor: 212

Vikt: 1 179 gram

This book contains new information about the ship and the people who built and sailed it. And then there's the story of the discovery of the wreck and its challenging and exciting recovery. The dramatic story-telling is backed up by ground-breaking research, as Fred Hocker unfolds new facts that have now been brought to light. The 17th-century was an era of visual symbols. Photographs and historical reconstructions have been made especially for this book. Important themes are shown on double-page spreads and there is a fold-out guide to Vasa's rich ornamentation – a powerful symbolic reference to the glory of the Swedish king.

Statsministern

Författare: Henrik Montgomery,
Torbjörn Nilsson

Inbunden

Utgiven: 2011-05

Antal sidor:144

Vikt: 858 gram

Aldrig tidigare har en fotograf fått vara med och fritt skildra den svenska regeringsmakten inifrån. Resultatet är dramatiskt och fascinerande som ett avsnitt av den hyllade amerikanska tv-serien West Wing (Vita huset, platsen för regeringen). Initiativet kom från fotografen Henrik Montgomery, som är ledande nyhetsfotograf på bildbyrån Scanpix i Stockholm. Fredrik Reinfeldt lät honom följa den innersta kretsen i Sveriges politiska ledning. På klimatmötet i Köpenhamn 2009 tog Henrik Montgomery det som blev årets bild av de hopsjunkna EU-ledarna.

Vasa

Författare: Fred Hocker, Klas Helmerson

Inbunden

Utgiven: 2011-05

Antal sidor: 212

Vikt: 1 179 gram

Vasa var det modernaste krigsskepp som kunde tänkas år 1628, med flera kanondäck och enorm eldkraft. Ett 1600-talets JAS-projekt. Boken presenterar ny kunskap om Vasa och människor kring skeppet. Unika fotograferingar och historiska rekonstruktioner har gjorts speciellt för boken, som är skriven av Vasamuseets ledande kännare Fred Hocker i samarbete med Klas Helmerson, tidigare museichef.

Den stora förnekelsen

Författare: Johan Rockström, Anders Wijkman

Inbunden

Utgiven: 2011-03

Antal sidor: 272

Vikt: 666 gram

Varför är det så svårt för samhället att hantera miljö- och klimatkrisen? Varför händer så lite? Vi fortsätter att leva med myten om den eviga materiella tillväxten – som om jordens tillgångar vore oändliga. Vi lånar av framtiden, av våra barn och barnbarn. När naturresurserna förslösas redovisas det som ökat välstånd i ett lands räkenskaper. Men allt kan inte mätas i pengar. Vi behöver en ny metod att mäta välfärd, en ny ekonomisk modell och ett annat sätt att tänka och agera.

Svenska arméns uniformer, 1875-2000

Författare: Simon Olsson

Inbunden

Utgiven: 2010-09

Antal sidor: 192

Vikt: 705 gram

Boken med alla fakta ”i text och bild” om den svenska arméns uniformer. Det verkliga standardverket för alla militärt och historiskt intresserade.

Nynäshamn och vägen hit

Författare: Torbjörn Nilsson,
Bosse Bergman, Göran Cars, Olle Flodby, Maria Landin, Erling Matz

Inbunden

Utgiven: 2010-09

Antal sidor: 272

Vikt: 860 gram

En vägvisare till Södertörn – användbar som utflyktsguide för alla som bor mellan Stockholm och Nynäshamn. Följ väg 73!

 

Nynäshamn och vägen hit tar dig till gods och statarlängor, till författarhem och kyrkor, natur och kultur, industrihistoria och framtidsvisioner, och till den mest orörda delen av Stockholms skärgård.

 

Följ med författarna till Sveriges historia och framtid på Södertörn. Huvudförfattare är Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola.

Klimatkoden

Författare: Jessica Cederberg Wodmar,
Pär Holmgren

Inbunden

Utgiven: 2009-11

Antal sidor: 192

Vikt: 777 gram

Klimatkoden är skriven av meteorologen och klimatföreläsaren Pär Holmgren och klimatkommunikatören Jessica Cederberg Wodmar.Det här är boken för dig som vill kunna tolka de många klimatbudskap som möter oss. Den är också till för dig som vill kunna påverka andra i klimatfrågan – kunder, väljare, grannar eller familjemedlemmar. Boken beskriver hur klimatfrågan fungerar i olika sammanhang och hur vi som bor i Sverige tänker och tycker när det gäller klimatförändringarna.

Mat & klimat

Författare: Johanna Björklund, Pär Holmgren, Susanne Johansson
Kartonnage

Utgiven: 2009-11

Antal sidor: 216

Vikt: 826 gram

Boken om hur vi kan välja att äta, handla och odla på ett sätt som är bättre för klimatet. Maten står för en tredjedel av vår klimatpåverkan. Om vi vill göra något åt klimatförändringen är det enklast att börja med maten. Författarna är experter på klimat och mat.

 

Pär Holmgren är välkänd meteorolog och föreläsare i ämnen som rör klimatfrågan. Johanna Björklund och Susanne Johansson, verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet, är ledande forskare inom mat- och klimatfrågor.

Svenska sjöslag

Författare: Lars Ericson Wolke, Martin Hårdstedt, Christer Hägg

Inbunden

Utgiven: 2009-10

Antal sidor: 368

Vikt: 1 555 gram

Svenska sjöslag är en svensk marinhistoria av en ny sort - skriven av landets ledande militärhistoriker. Den följer den svenska flottan från Gustav Vasas tid till de nutida operationerna vid Afrikas kust. Boken beskriver såväl sjöslag som de större operationer som de var en del av. Svenska fartyg under 500 år presenteras och analyseras i detalj på hela uppslag – ”så funkade de”. Hur var de som seglare? Hur var de för besättningen? Och hur fungerade de i krig? Jämfört med andra länders fartyg? Särskilda avsnitt i boken hjälper dig att hitta de marina sevärdheterna runt Östersjön.

Meteorologernas nya väderbok

Författare: Claes Bernes, Pär Holmgren

Inbunden

Utgiven: 2009-05

Antal sidor: 272

Vikt: 992 gram

Den August-nominerade boken om vädret och klimatet i aktualiserad utgåva. Pär Holmgren, välkänd från SVT, guidar till fakta och fenomen tillsammans med Naturvårdsverkets klimatexpert Claes Bernes. Med hjälp av foton och grafik förklarar de hur vädret ”funkar”. Mycket visas för första gången i ett sammanhang: ett molns födelse, regndroppens hårda kärna och mycket mer. Boken är också till för dig som vill kunna avläsa - ibland till och med förutsäga - vädret. Vad är det egentligen meteorologer ser när de tittar på himlen? Boken är samtidigt en tillförlitlig guide i klimatdebatten. 

Det första stora kriget

Författare: Alexej Smirnov

Inbunden

Utgiven: 2009-03

Antal sidor: 240

Vikt: 926 gram

Gustav Vasa tömde under reformationen kyrkorna på silver. Med välfylld statskassa byggde Sverige i perioder så många stora krigsskepp att den svenska flottan på 1560-talet var störst i Europa räknat i antalet seglande örlogsfartyg. I det nordiska sjuårskriget, som bröt ut 1563, hade Vasas son och efterträdare Erik XIV tillgång till en väl rustad armé och flotta. I de stora sjöslagen på Östersjön visades kraften i den svenska satsningen på modernt artilleri. De största kraftmätningarna skedde till sjöss. Boken skildrar de stora sjöslagen men också krigets vardag och monarkernas motiv och intriger.

Vad som händer i världen och varför det är viktigt att förstå

Författare: Fredrik Härén

Danskt band

Utgiven: 2008-02

Antal sidor: 188

Vikt: 479 gram

Fredrik Häréns tal på Kunskapens dag blev snabbt Sveriges mest sedda och diskuterade föreläsning på YouTube. Hundratusentals människor har inspirerats, provocerats och motiverats av hans budskap om kreativitet och förändring. Nu finns boken på samma tema. Vad som händer i världen och varför det är viktigt att förstå ger en mer ingående beskrivning av den fundamentala förändring som sker i världen när miljoner människor i ”utvecklingsländer” nu får möjlighet att utnyttja sin kreativa förmåga.

Svenska kyrkor. En historisk reseguide

Författare: Ann Catherine Bonnier, Göran Hägg, Ingrid Sjöström

Inbunden

Utgiven: 2008-10

Antal sidor: 448

Vikt: 1 203 gram

En guide till Sveriges främsta kulturskatt – kyrkorna. Boken visar de 200 viktigaste kyrkorna och lyfter fram det som är typiskt för varje landskap. Svenska kyrkor guidar till Sveriges historia: kungar och drottningar, katastrofer och plötslig rikedom. Men boken är också historien om de människor som bott runt kyrkorna från medeltiden fram till idag - deras ansträngningar och drömmar. Boken är illustrerad med 1 000 nytagna fotografier och hundratals kartor. Till varje kyrka hör en vägbeskrivning och uppgifter om öppethållande.

Svenska flaggans historia

Författare: Leif Törnquist

Inbunden

Utgiven: 2008-05

Antal sidor: 144

Vikt: 528 gram

Med utgångspunkt i flaggan och hur den använts kan också Sveriges historia berättas. Hur blev Sverige blågult? Svenska korståg och blågula härskare, stora riksvapnet, tre kronor och annan heraldik, flaggor och fanor i krig och fred. Och svenska flaggor som troféer utomlands. Boken beskriver dessutom traditioner och regler som hör ihop med flaggning till lands och till sjöss. Författaren Leif Törnquist är Sveriges ledande kännare av fanor, tidigare chef för Statens försvarshistoriska museer och Armémuseum. Han är huvudförfattare till Svenska borgar och fästningar (2007).

Svenska himlar

Författare: Pär Holmgren, L-G Nilsson

Inbunden

Utgiven: 2008-05

Antal sidor: 240

Vikt: 1 124 gram

Sverige har typiskt svenska himlar – och unika väderfenomen i olika delar av landet. De är en del av vår natur och en del av våra landskap. Boken visar till exempel hur du ser fjällens toppar som avtryck på himlen i Sydsverige! I uppslag och fascinerande bildanalyser presenteras för första gången på allvar denna del av vår natur - himlen. Boken tolkar också himlarna i den svenska konsten och i andra traditioner. Vilka svenska konstverk är bäst, som meteorologen ser på saken. Boken berör också framtidens svenska himlar. Hur påverkas våra landskap av klimatförändringarna?

Krigets idéer. Svenska tankar om krigföring 1320-1920

Författare: Lars Ericson Wolke

Inbunden

Utgiven: 2007-12

Antal sidor: 400

Vikt: 1 097 gram

Svensk militärhisitoria som den aldrig skrivits förut. Här får vi veta hur Gustav II Adolf lärde sig fältherrekonst av holländarna, hur finska officerare på 1700-talet diskuterade gerillakrig för att möta en rysk övermakt, hur den franska revolutionen ledde till den svenska värnplikten och hur flyget kom till Sveriges försvar i början av 1900-talet. Här ges nya perspektiv på 600 år av svensk militärhistoria från medeltidens riddarhärar till 1900-talets motoriserade armé.
Författaren är professor vid Försvarshögskolan i Stockholm och huvudförfattare till bl.a. Trettioåriga kriget.


 

Krigen under kalla kriget

Författare: Gunnar Åselius

Inbunden

Utgiven: 2007-09

Antal sidor: 456

Vikt: 1 615 gram

De militära konflikterna i världen under kalla kriget och åren närmast därefter samlade i en rikt illustrerad bok. Koreakriget, Vietnamkriget, krigen i Algeriet, Mellanöstern, på Falklandsöarna, i Kuwait och många andra platser har format den värld vi lever i idag. Det är krig vi känner igen från filmer, TV och tidningar, men som vi vet mindre om än vi kanske tror. Boken visar båda sidors perspektiv och ger en ny förståelse av konflikterna i världen. Krigen under kalla kriget är illustrerad med 600 foton, många unika, som skildrar båda sidorna i varje konflikt. Kartorna visar såväl de politiska sammanhangen som rörelserna på slagfältet.

Svenska borgar och fästningar. En historisk reseguide

Författare: Leif Törnquist, Lars Ericson Wolke, Sten Olof Eriksson, Martin Hansson, m.fl.

Inbunden

Utgiven: 2007-07

Antal sidor: 368

Vikt: 1 100 gram

Den stora boken om svensk befästningskonst under 2 000 år – en rikt illustrerad reseguide till Sveriges borgar och fästningar. Den tar dig från fornborgar som Eketorp och Runsa via medeltidens Kalmar slott och stormaktstidens Carlsten till kalla krigets Muskö, Säve och Hemsö. Här öppnas portarna till anläggningar som fram till nyligen var Sveriges hemligaste. Boken sätter in borgarna och fästningarna i sitt historiska sammanhang och berättar om hur de var tänkta att fungera. Den skildrar historiska händelser, belägringar och krig.

bottom of page